diploma’s 

HBO eerste graads docent lichamelijke opvoeding

 

 HBO bewegen en trainingsleer, bewegen en sociale interacties,   bewegen en  buitenbeentjes en creatief bewegen                                                              

   HBO niveau Beweeg- en leefstijlcoach 

 

Functional Movement Screen level 1 en 2

      Volledige opleiding

Terug naar son personal