Gediplomeerd personal trainer in Twente

Murat Son is HBO gekwalificeerd eerste Graads docent Lichamelijke Opvoeding die verschillende minors heeft afgerond waaronder ‘Trainingsleer’ en ‘Creatief Bewegen’ alsmede diverse gespecialiseerde toonaangevende opleidingen voor Personal Trainer én Leefstijlcoach op HBO niveau. Murat Son heeft als docent Lichamelijke Opvoeding Basis- en Middelbaar Onderwijs, grote ervaring opgedaan in het coachen en motiveren van, ook volwassen, leerlingen. Gedreven en met passie stimuleert en inspireert hij zijn cliënten om het beste uit hun lijf én het leven te halen.

gratis intake mijn diploma's

Werkwijze personal trainer Murat Son

Gedurende een kennismakingsgesprek worden jouw motivatie, speciale aandachtsgebieden en wensen alsmede de doelstellingen geïnventariseerd. We stellen vast wat je wilt bereiken en wat realistisch is. Wonderen  bestaan niet, maar je mag, afhankelijk van het trainingsprogramma, substantiële verbeteringen verwachten van je vitaliteit en conditie.  

maak kennis

Mocht je na de kennismaking verder willen, dan volgt een vervolgafspraak om op basis van een belastingscan en een fysieke voortgangstest de training verder te specificeren op maat. Vervolgens bepalen we hoe vaak je per week wilt trainen, op welke dagen dit zou kunnen en hoe lang het traject gaat duren en leggen we dit vast in een overeenkomst. Je kunt beginnen!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijke betrokkenheid is voor Son Personal een belangrijke opdracht. Onder meer sponsort Son Personal de Stichting Fitkids. Fitkids is een fitness- en oefenprogramma dat zich inzet voor kinderen van zes tot achttien jaar. Het gaat om kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.